Geschiedenis
T +31 (0)10 409 12 80
hn@hatenboer-water.com

Geschiedenis

De Hatenboer-organisatie heeft een lange historie op watergebied. De oorsprong ligt in het Rotterdamse waterleveringsbedrijf dat nu bekend is als Hatenboer-Neptunus.

In 1906 besluit Kapitein D. Hatenboer Sr. op zijn 48e jaar voor zichzelf te beginnen. Hij liet een motortankboot ombouwen en startte met het leveren van drinkwater aan zeeschepen. In de eerste decennia werken twee van zijn zonen, Piet en Adriaan Hatenboer, al op jonge leeftijd mee op de groeiende vloot waterboten.

De naam Fa. D. Hatenboer wordt in 1930 veranderd in n.v. Rotterdamsche Drinkwaterdienst Maas, v/h Fa. D. Hatenboer. Nadat een samenwerkingsverband met de laatste twee overgebleven waterleveranciers is aangegaan, verandert deze in 1934 in Hatenboer-Neptunus.

In 1936 nemen de twee zonen Piet en Adriaan het roer van hun vader over. De oprichter wordt commissaris van het bedrijf. In 1970 neemt de derde generatie Denis Hatenboer Pzn. samen met zijn neef Denis Azn. de leiding over. Twee jaar later wordt door Denis Pzn. de zelfstandige vennootschap Hatenboer-Demi b.v.opgericht. De organisatie heeft als doel het leveren van demiwater aan de industrie.

Om op de steeds veranderende vraag en de toenemende waterproblematiek in te kunnen spelen ontwikkelt Hatenboer-Demi onder leiding van Peter Willem Hatenboer, 4e generatie, nieuwe activiteiten op het gebied van (drink)waterbehandeling, complementair aan de watervoorziening Hatenboer-Neptunus. Sinds die tijd is dit bedrijf uitgegroeid tot een moderne onderneming met een compleet programma apparaten, producten en diensten ten behoeve van algemene (drink)waterbehandeling.

Met de opkomst van de membraanfiltratie in de beginjaren '80 zijn vervolgens de activiteiten van Demitec gestart; in eerste instantie met de nadruk op zeewater ontzouting, in de vorm van een aparte divisie Demitec® membraanfiltratie.

Eind 2001 werden Hatenboer-Demi en Demitec samengevoegd onder de nieuwe naam Hatenboer-Water. Inmiddels is ook een Hatenboer-Water vestiging in Singapore opgestart om het uitgebreide klantenbestand in die regio ook te kunnen bedienen. In Hatenboer-Water is alle kennis en expertise gebundeld en zodoende is de organisatie in staat de steeds groeiende klantenkring een compleet pakket aan installaties, producten en diensten aan te bieden.

De groei van alle genoemde activiteiten maakten vervolgens in 1998 de oprichting van de Hatenboer-Neptunus Holding noodzakelijk. De watervoorziening Hatenboer-Neptunus houdt zich sinds 1906 tot op de dag van vandaag bezig met de kernactiviteit, te weten het leveren van water.

Maas V