Bedrijfsnieuws: Hans Poot en Patrick van Eijk benoemd tot managers

15-10-2018

Naar aanleiding van een aantal interne veranderingen, heeft Hatenboer-Water een tweetal nieuwe managers aangesteld. Deze benoemingen zijn per oktober ingegaan. 

Hans Poot: Manager Purchasing & Logistics    

Hans is de afgelopen Jaren een bijzonder gewaardeerd teamlid geweest van de afdeling verkoop. Deze rol vervulde hij met grote toewijding, met inspanningen gericht op optimaliseren van onze toeleveringsketen. Hans kijkt uit naar zijn nieuwe functie: het is een mooie uitdaging om de leiding over te nemen van ons vakkundige Purchasing & Logistics team. Naast het verder ontwikkelen van onze interne logistieke en  aankoopprocessen, ga ik samen met onze leveranciers werken aan het bieden van meerwaarde aan onze eindklanten.” 

Patrick van Eijk: Manager Production & Project Engineering    

Patrick werkt al 10 jaar bij Hatenboer-Water. Hij begon bij ons als project engineer en toonde al gauw zijn talent voor technisch leiderschap. Na verloop van tijd groeide hij dan ook door naar een managementfunctie bij onze productietak. Vanaf oktober is Patrick daarnaast ook het hoofd van ons team met project engineers. Patrick heeft er zin in: “Met mijn achtergrond in engineering, ben ik een natuurlijke tussenpersoon voor de engineers en het productieteam. In mijn nieuwe rol kan ik deze twee afdelingen nog dichter bij elkaar brengen.”

We zijn er trots op deze benoemingen aan te kondigen en wensen beiden veel succes met hun nieuwe functies en hun professionele carrière binnen de Hatenboer-familie.