Berichtgeving over COVID-19

19 maart 2020 - Hatenboer-Neptunus neemt haar verantwoordelijkheid om het verspreiden van het COVID-19 virus onder zowel werknemers als klanten en partners te beperken. De aanbevelingen opvolgend van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Havenbedrijf Rotterdam heeft Hatenboer-Neptunus een aantal maatregelen getroffen inzake persoonlijk contact, reizen, thuiswerken, enz. Lees meer over onze maatregelen